Что такое Барановский Мечислав

Значение слова Барановский Мечислав по словарю Брокгауза и Ефрона:

Барановский Мечислав — современный польский педагог, автор следующих сочинений: "О metodzie nauki geografii w szkołach ludowych" (Львов, 1880). "Hygiena popularna" (Тарнов, 1883—1886). "Na jakie zgubne wpł ywy nara ż one jest zdrowie m ł odzie ży w szkole" (Львов, 18У4). "O morżu" (Львов, 1884). "Przepisy dla nauczycieli szk ół ludowych pospolitych i wydzia łowych" (Львов, 1887). "Pedagogika и dydaktyka do uż ytku nauczycieli szk ół ludowych и seminary &oacute. w nauczycielskich" (Львов, 1888). "O wychowaniu dziewcząt" (Львов, 1889). "Nerwowość и wychowanie" (Львов, 1889).Рубрики Б