Что такое Берунский Ахилл-Ян

Значение слова Берунский Ахилл-Ян по словарю Брокгауза и Ефрона:

Берунский Ахилл-Янсвященник подобоев, умерший после 1617 года, оставивший после себя следующие переводные и оригинальные сочинения: "Mik. Hemmingia Cesty ž ivota v ěč n&eacute.ho" (1587). "Luk. Osiandra Vyklady na ned ě lni a svate čni evangelia" (Прага, 1589). "Vyklad na Daniele" (Прага, 1590). "Vykladove kratič ci na epistoly ned ě lni a svate cni" (Прага, 1595). "Postula z latinsk &eacute. ho prelozena" (Прага, 1595). "Knižka o polnim hejtmanu a jinych spravcich vojenskych" (Прага" 1595). "K &aacute.zani krati č ke o moru" (1599). "Eortologia t. j. k&aacute.zani svate č ni o ž ivotu, pr&aacute.ci a smrti sv. apoštol ův" (Прага, 16 11). "Jer. Wellera Kratky vyklad histori&eacute. evangelick&eacute. o umuceni Panĕ" (1612). "Vyklad na troji zaslibeni Pana Boha našeho" (1613). "Vyklad nĕkterych pisem sv." (1616). "Vyklad na dvĕ kapit. Zjeveni sv. Jana" (1617).Рубрики Б